Psychologia głębi - prace różne

Psychoanalityczna interpretacja relacji... (M. Bednarska)

"Psychoanalityczna interpretacja relacji interpersonalnych w teorii Franza Gabriela Alexandra" (FRAGMENTY)
(Autor: Małgorzata Bednarska. Praca doktorska powstała w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Saciuka, Wrocław – 2002. Całość jest obecnie w przygotowaniu do druku)

spis treści:

Wstęp
Główne założenia kulturalistów
Sylwetka F. G. Alexandra - środowisko rodzinne
Konkluzja
Przesłanie F. G. Alexandra

Podwójne role i ranga w Psychoterapii (R. Palusiński)

Podwójne role i ranga w Psychoterapii (R. Palusiński)
(Autor: Robert Palusiński. Artykuł ten przedstawia ważne zagadnienie dla praktykowania terapii głównie z punktu widzenia psychologii głębi)

Spis treści:
Wprowadzenie
Sen Myszołowa
Role
Ranga
Podwójne Role
Przeniesienie, przeciwprzeniesienie,  projekcja, zaśnienie i związki
Zraniony uzdrowiciel, wspólne rany oraz inne, archetypowe moce
Kanony etyczne są przeciw podwójnym rolom
Podsumowanie, albo: Co ma z tym wspólnego ranga?