Świadectwa drogi

„Zjawisko konwersji religijnej w Ośrodku Wrocławskim Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang” (FRAGMENTY)

 

(Autor: Renata Lizuraj. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Kurcza, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii, Wrocław 2002)

Spis treści:

  • Wstęp

  • ROZDZIAŁ I. Konwersja jako zjawisko socjologiczne.

    • Definicja konwersji

    • Miejsce konwersji w teorii socjologicznej

  • ROZDZIAŁ II. Buddyzm - wielka religia uniwersalistyczna.