Ciekawostki, obserwacje

Osoba autystyczna i symbole

Ciekawa jest rzeczywistość doświadczania świata przez osoby niepełnosprawne, a dla jungisty szczególnie to, jak osoby te odbierają i rozumieją symbole. Oto jedna z sytuacji, kiedy osoba ze zdiagnozowanym opóźnieniem rozwoju, wynikającym m. in. z zaburzeń tzw. spektrum autystycznego, napotykała i zinterpretowała symbol.

Strony