Cytat tygodnia 13/2008: "Odejście ego"

"Przyzwolenie by ego odeszło jest niezbędnym warunkiem wszystkich form wyższego rozwoju duchowego. Zrzeczenie się ego nie jest jednak aktem woli."

(C.G.Jung)