Cytat tygodnia 41/2008: "Relacja psyche i physis"

„Założenie relacji przyczynowej pomiędzy psyche i physis (Psyche und Körper/=ciało) prowadzi do konkluzji trudnej do pogodzenia z naszym doświadczeniem: że albo istnieją fizyczne procesy, które powodują zdarzenia psychiczne, albo istnieje preegzystująca psyche, która organizuje materię. W pierwszym przypadku trudno sobie wyobrazić, jak procesy chemiczne mogłyby kiedykolwiek wyprodukować procesy psychiczne, a w drugim przypadku zaś, jak niematerialna psyche mogłaby wprawić materię w ruch.” (C. G. Jung, GW 8)