Cytat tygodnia 48/2008: "Kolektywny charakter archetypu"

"Obraz pierwotny, który określiłem mianem "archetypu", zawsze ma charakter zbiorowy, to znaczy jest wspólny co najmniej całym narodom i epokom.(...) Określam obraz mianem pierwotnego, jeśli ma on charakter archaiczny. O charakterze archaicznym mówię zaś wtedy, gdy obraz wykazuje spektakularną zgodność ze znanymi motywami mitologicznymi. W takim przypadku wyraża on z jednej strony materiał o charakterze w przeważającej mierze zbiorowo-nieświadomym, z drugiej, natomiast, wskazuje na to, że momentalne położenie świadomości jest nie tyle osobnicze, co raczej zbiorowe.”

(C.G. Jung, GW 6)