Cytat-tygodnia

Cytat tygodnia 17/2010: "O nastawieniu terapeuty"

'Nawet najbardziej doświadczony terapeuta ciągle na nowo musi się przekonywać, że oto na podstawie wspólnej nieświadomości między nim a pacjentem została nawiązana więź, że powstał między nimi związek, który dotyczy jego – lekarza. Jeśli zaś lekarz roi sobie, że zna już wszystkie niezbędne pojęcia, że wie już wszystko o ugrupowanych wokół niego archetypach, to w końcu i tak przyjdzie chwila, gdy zrozumie, że jest jeszcze wiele spraw, o których on w całej swej szkolnej mądrości nie śnił nawet w najśmielszych marzeniach.'

(C. G. Jung, 'Praktyka psychoterapii')

Cytat tygodnia 16/2010: "Przeniesienie - podstawa terapii"

'Przeniesienie tworzy podstawę działania terapeutycznego, wtedy gdy zostaną zlikwidowane wcześniejsze projekcje pacjenta. W trakcie tej pracy można się przekonać, że również osąd lekarza może zostać zmącony przez projekcje, lecz tylko w niewielkim stopniu, w przeciwnym bowiem razie terapia byłaby niemożliwa.'

(C. G. Jung, 'Praktyka psychoterapii')

Cytat tygodnia 14/2010: "Jaźń i dzieło stawania się człowiekiem"

'Jaźń pragnie objawić się w Dziele, toteż opus stanowi proces indywiduacji – proces urzeczywistnienia Jaźni. Jaźń jako człowiek pełniejszy i sięgający poza czas odpowiada idei Praczłowieka, który jest dokładnie krągły i dwupłciowy, a dzieje się tak za sprawą faktu, iż przedstawia on zmienną integrację świadomości i nieświadomości.

Cytat tygodnia 13/2010: "Złożona natura przeniesienia"

'Problematyka przeniesienia jest skomplikowana i różnorodna, że wręcz brak mi kategorii, bym mógł pokusić się o jakieś systematyczne przestawienie. Pojawiające się w takich wypadkach dążenie do upraszczania jest nader niebezpieczne, sprowadzając bowiem do wspólnego mianownika zjawiska, które nie dają się pogodzić, zadaje gwałt faktom. O ile to było możliwe, starałem się odpierać tę pokusę, toteż wyrażam nadzieję, że Czytelnikowi nie wpadnie do głowy myśl, iż niniejszy szkic to schemat typowego przebiegu zjawiska przeniesienia.

Cytat tygodnia 11/2010: "Alchemia - projekcja treści archetypowych"

'Teoria alchemii jest – mam nadzieję, że zdołam tego dowieść – w rzeczy samej projekcją treści nieświadomych, czyli tych form archetypowych, którymi właściwie są wszystkie czyste twory wyobraźni, z jednej strony spotykane w mitach i baśniach, z drugiej – w snach, wizjach i szaleńczych rojeniach indywiduów.'

(C. G. Jung, 'Praktyka psychoterapii')

Cytat tygodnia 10/2010: "Proces mundificatio w terapii"

'Mundificatio (oczyszczenie) oznacza, jak mieliśmy okazję się przekonać, wydanie wszystkiego, co zbędne, co zawiera składniki czysto naturalne, zwłaszcza zaś symboliczne treści nieświadome, które alchemik projektował w materię. Dlatego alchemik pracuje według stosującej się do marzeń sennych reguły Cardana, zgodnie z którą praca wykładania polega na sprowadzeniu materii sennej do wspólnego mianownika.

Cytat tygodnia 9/2010: "Mundificatio, oczyszczenie, rozdzielenie treści"

'Dlaczego mundificatio (oczyszczenie) to tyle, co rozdzielenie treści zmieszanych ze sobą podczas coincidentia oppositorum. Rozsądny człowiek tego świata musi się jednak zróżnicować od tego, czym – by tak rzec – jest 'w wieczności'. Jako konkretne indywiduum jest on również po prostu 'człowiekiem', ma przeto udział we wszystkim, co porusza nieświadomość zbiorową. Innymi słowy: prawdy 'wieczne' stają się niebezpiecznymi zaburzeniami w chwili, gdy zaczynają uciskać indywidualne 'ja', gdy zaczynają żyć jego kosztem i na jego szkodę.'

(C. G. Jung, 'Praktyka psychoterapii')

Strony