Cytat-tygodnia

Cytat tygodnia 7/2010: "O kompleksie Edypa"

'Po zakończeniu współpracy z Freudem Jung dokonał pewnych modyfikacji w teorii kompleksu Edypa. Uznał bowiem, że już samo określenie 'kompleks Edypa' jest niewłaściwe, gdyż tragiczny los Edypa w dramacie Sofoklesa i tym samym konflikt dorosłego człowieka wydają się być obce psychice dziecka. Trudno zrozumieć dlaczego dziecko miałoby przeżywać ten sam konflikt.'

(K. Pajor 'Psychoanaliza Freuda po stu latach')

Cytat tygodnia 6/2010: "O aparacie psychicznym wg. Freuda"

'Skonstruowany przez Freuda aparat psychiczny winien funkcjonować według określonych praw, na wzór urządzeń technicznych. Nasuwa się jednak wątpliwość co do tego, czy owe prawa rzeczywiście wynikają z natury i budowy samego aparatu, czy też był on konstruowany według określonej wizji praw – wizji zapożyczonej od inżynierów i niemającej nic wspólnego z człowiekiem.'

(K. Pajor 'Psychoanaliza Freuda po stu latach')

Cytat tygodnia 5/2010: "Figura węża"

'Jeśli chodzi o motyw węża tak w ogóle, możemy stwierdzić, iż pojawia się on prawie zawsze w chtoniczno-kobiecym aspekcie we wszystkich religiach, a bardzo często stanowi ucieleśnienie tego żywiołu. W ten sposób w systemach religijnych zorientowanych dualistycznie często pojawia się on w opozycji do świata świetlistego, męskiego i duchowego, oznacza przeto demoniczne zło. W aspekcie tym występuje on także w chrześcijańskiej opowieści o Raju.

Cytat tygodnia 4/2010: "Nieświadomość i dezintegracja"

'Smoka zawsze zabija heros świetlisty. Również gdzie indziej, nie tylko w mitach kosmogonicznych, smok zostaje rozcięty, po czym na zewnątrz wychodzi wszystko, co pochłonął: z reguły najpierw wyłaniają się ojciec i matka, później skarby oraz wszystko co znalazło się w jego brzuchu. W ten sposób bohater przywraca integralność wszystkiego, co pochłonął i zniszczył czas.

Cytat tygodnia 3/2010: "Czas nieświadomości"

'Już kilka razy zwracałem uwagę na to, że nie możemy tak po prostu stosować naszego pojęcia czasu do nieświadomości. Nasza świadomość ujmuje sprawy w następstwie chronologicznym, toteż związana jest zasadniczo z chronologią. W psyche nieświadomej sprawy przedstawiają się inaczej, ponieważ tam rzeczy w jakiejś mierze występują obok siebie. W nieświadomości wszyscy żyjemy przecież po części także w przyszłości – jesteśmy zatem także małymi dziećmi i często wcale niewiele potrzeba, by wyszło z nas dziecko.

Cytat tygodnia 2/2010: "Dusza a Psyche"

'W trakcie moich badań nad strukturą nieświadomości uznałem, że należy dokonać rozróżnienia między pojęciem duszy i psyche. Psyche ujmuję jako ogół wszystkich procesów psychicznych – świadomych i nieświadomych, duszę ujmuję zaś jako pewien odizolowany zespół funkcji, który najlepiej dałoby się scharakteryzować jako „osobowość”. Gwoli bardziej szczegółowego opisania tego, o co mi tu właściwie chodzi, muszę przywołać poglądy, które nie wiążą się bezpośrednio z tą kwestią.'

(C.G. Jung, Typy psychologiczne)

Cytat tygodnia 53/2009: "W Burghölzli"

'Lata spędzone w Burghölzli, w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Zuryskiego, były dla mnie latami nauki. Na plan pierwszy moich zainteresowań i badań wysunęła się paląca kwestia: co takiego dzieje się w osobach chorych psychicznie? Sam jeszcze wtedy tego nie rozumiałem, a spośród moich kolegów żaden się tym nie przejmował. Kurs psychiatrii największy nacisk kładł na to, by – że tak powiem – abstrahować od chorej osobowości, zadowalając się stawianiem diagnoz, opisem symptomów oraz statystyką.

Cytat tygodnia 52/2009: "Teora libido"

'Tym, co leżało mi na sercu już wtedy, gdy pracowałem nad Wandlungen und Symbole der Libido, była teoria libido. Libido pojmowałem jako psychiczny analogon energii fizycznej, zatem jako pojęcie raczej ilościowe, dlatego też odrzuciłem wszelkie jakościowe określenia istoty libido. Wydawało mi się rzeczą ważną, by uwolnić się od konkretyzmu, cechującego dotąd teorię libido, o nie mówić już o popędzie głodu, agresji lub popędzie seksualnym, lecz widzieć w tych przejawach libido rozmaite uzewnętrznienia energii psychicznej.

Strony