Cytat-tygodnia

Cytat tygodnia 18/2009: "Motyw mandali"

'A zatem sen, o którym mowa, podnosi motyw ruchów mandali, które pacjent narysował kilka miesięcy temu. Teraz śniący porusza się z południa na północ; pojechał na południe, po czym zawrócił i ruszył na północ. Taniec zwykłe wykonuje się w ruchach pogrupowanych parami, przeciwnych do kierunku. Północ, południe, zachód, wschód – punkty krzyżowania się kierunków wiatru.
Znamy trzy formy mandali:

Cytat tygodnia 16/2009: "Archetyp"

"Archetyp fascynuje świadomość, hipotetycznie przykuwa ją. „Ja” nierzadko ma przy tym lekkie uczucie klęski moralnej, a wtedy tym bardziej zachowuje się jak nieobecne, krnąbrnie i butnie, w owym circulus vitiosus zaś jeszcze bardziej wzmaga się jego poczucie mniejszej wartości. Tym samym usuwa się grunt spod nóg wszelkiemu ludzkiemu odniesieniu, albowiem mania wielkości i kompleks mniejszej wartości uniemożliwiają wszelką próbę wzajemnego uznania, bez którego nie może istnieć żaden stosunek."

(C.G. Jung 'Aion')

Cytat tygodnia 15/2009: "Oddziaływanie animy i animusa"

"Oddziaływanie animy i animusa na „ja” polega w zasadzie na tym samym. Trudno je wyeliminować, dlatego że – po pierwsze – jest ono niezwykle silne, z miejsca przepełnia osobowość „ja” niewzruszonym poczuciem zasadności i słuszności, po wtóre zaś – dlatego że jego przyczyna ulega projekcji, to znaczy wydaje się w znacznym stopniu uzasadniona, jawiąc się obiektach i stosunkach obiektywnych. Obie osobowości tego oddziaływania skłonny jestem sprowadzać do cech archetypu w ogóle, jest on bowiem dany a priori.

Cytat tygodnia 14/2009: "W postaciach animy i animusa..."

„W postaciach animy i animusa wyraża się autonomia nieświadomości zbiorowej, personifikują one bowiem jej treści, które – wycofane z projekcji – mogą zostać zintegrowane ze świadomością. Jako takie też obie te postacie wyobrażają funkcję przekazujące świadomości treści nieświadomości zbiorowej. Objawiają się one jednak lub zachowują jako takie dopóty tylko, dopóki tendencje świadomości i nieświadomości nie różnią się zbytnio od siebie.

Cytat tygodnia 9/2009: "Dwoista natura Merkuriusza"

„Merkuriusz składa się ze wszystkich dających się pomyśleć przeciwieństw. Jest on więc wyraźną dwójnią, którą jednak zawsze nazywa się jednią, jeśli nawet jej wiele wewnętrznych sprzeczności może, w dramatyczny sposób, rozpaść się na równie wiele różnych i pozornie samodzielnych postaci. Jest on istotą fizyczną i duchową. Jest procesem przemiany tego, co niskie, fizyczne, w to, co wyższe, duchowe, i vice versa. Jest diabłem, wskazującym drogę Zbawicielem, ulotnym tricksterem oraz Bóstwem, w tej postaci, w jakiej odbija się ono w macierzyńskiej naturze.

Strony