Cytat-tygodnia

Cytat tygodnia 29/2008: "O alchemicznym źródle wiecznej wody"

„Źródło jest nie tylko strumieniem życia, lecz także jego ciepłem, ba, jego żarem, jest tajemnicą namiętności, którą zawsze przecież określa się synonimem ognia. Aqua nostra, która wszystko rozpuszcza, to nieodzowny składnik procesu produkcji lapisa. Ale źródło jej bije w dole, przeto i droga prowadzi w głąb. Tylko na dole znajduje się ogniste źródło życia. Owo „na dole” to historia naturalna człowieka, to jego przyczynowy związek ze światem instynktów. Bez tego związku nie można stworzyć lapisa ani urzeczywistnić Jaźni.”

(C. G. Jung, GW 12)

Cytat tygodnia 28/2008: "Przedświadoma natura symbolu"

„Symbole istniały już przed świadomością – to właśnie dlatego jesteśmy dogłębnie nieświadomi własnych obrzędów, które w dużej części są dla nas po prostu niezrozumiałe. Czy jest wśród was ktoś, kto potrafi mi w sposób satysfakcjonujący wyjaśnić znaczenie zwyczaju ubierania choinki na Boże Narodzenie? Załóżmy, że przyjechał do was na święta Chińczyk i zapytał, co to znaczy? Odpowiecie: „To na pamiątkę dnia narodzin Zbawiciela”. „Ale czy zwyczaj ten zapisano gdzieś w waszych świętych księgach?” – zapyta nieznajomy. „Czy jest jakiś dowód na to, że w grocie betlejemskiej stało takie drzewko?”.

Cytat tygodnia 27/2008: "Rozwój psychologiczny a obumieranie psyche"

"Tak, w psyche każdego człowieka rozgrywają się pewne sprawy, których losem jest obumrzeć - są to do niczego nieprzydatne skorupy, łupiny przeznaczone do odrzucenia. W procesie przemiany materii w każdej chwili obumiera pewna ilość komórek - dzisiaj żyją, jutro obumrą, będzie można je odrzucić. W ten sposób musimy również traktować pewne procesy psychologiczne - te, których udziałem nigdy nie stanie się osiągnięcie stadium pełnej dojrzałości.

Cytat tygodnia 26/2008: "Wąż i symboliczna natura węża"

"Skoro większość ludzi nie uświadamia sobie cienia jako takiego, to wąż odpowiada czemuś, co jest całkiem nieświadome, niezdolne do uświadomienia, co jednak - jak się wydaje - jako nieświadomość zbiorowa, jako instynkt, posiada mądrość właściwą instynktowi, często także wiedzę sprawiającą wrażenie nadprzyrodzonej. To właśnie jest "skarbem" strzeżonym przez węża (lub smoka), a zarazem, powodem, dla którego wąż oznacza z jednej strony zło i ciemności, a z drugiej zaś - mądrość.

Cytat tygodnia 25/2008: "O wiedzy człowieka"

“Człowiek zna prawdopodobnie jedynie mizerną część swej psyche, podobnie zresztą jak niewiele wie na temat fizjologii swego ciała. Jak przyczynowość jego istnienia psychicznego w dużej mierze znajduje się poza jego świadomością, to znaczy w procesach nieświadomych, tak ostateczne przeznaczenia, których przyczyna i istnienie podobnie znajdują się w nieświadomości, również działają w niej.”

(C. G. Jung, Aion)
 

Cytat tygodnia 24/2008: "O teorii..."

“A więc teoria, która stanowi zdobycz i własność świadomości – divino quodam afflatu – jest zarazem instrumentem, który może wyrwać przedmiot doctrina lub theoria ze stanu uwięzienia w „ciele”, albowiem symbol przedstawiający Teorię określa tajemniczy obiekt, a zarazem jest tym obiektem, o którym wypowiada się Teoria. Świadomości adepta teoria jawi się jako dar Ducha Świętego. Jest ona thesaurus, stanowi bowiem wiedzę o tajemnicach sztuki, to znaczy o tajemnicy skarbu ukrytego w prima materia, co do którego przypuszcza się, że znajduje się poza człowiekiem.

Cytat tygodnia 23/2008: "Psychologia kundalini jogi"

"Drzewo [wspomniane w tekście – A.K.] to Drzewo Życia; jeśli stoi wyprostowane, wskazuje na życie, które się rozwija. Jeśli indywiduum wkroczy na „drogę jogi”, na jej początku można spotkać ten symbol. Pojawia się on także wtedy, gdy człowieka ogarną jakieś wątpliwości co do tego, czy droga ta jest w ogóle cokolwiek warta. „Droga jogi” – to droga rośliny, to funkcja rośliny, w przeciwieństwie do funkcji zwierzęcej. Świadomość „ja” jest w pewnym sensie niczym zwierzę, które może mówić i ma swobodę ruchów. Drzewo natomiast oznacza niemożność ucieczki, zakorzenienie rośliny w jednym miejscu.

Cytat tygodnia 22/2008: "Sny nawiedzające wielokrotnie"

"Jeśli sen narzuca się śniącemu z wielką natarczywością [powtarza się], musimy wysnuć z tego wniosek, że ma on ośrodkowe znaczenie dla psychologii danego indywiduum, ba - że przedstawia sytuację, która zapewne zdominuje całe życie osoby śniącej. Także ludy pierwotne przypisują wielkie znaczenie takim powtarzającym się marzeniom sennym." (M.L. von Franz - z analizy snu 10 letniej dziewczynki)
(C.G.Jung, Marzenia senne dzieci)

Cytat tygodnia 21/2008: "Psyche i Kundalini"

"Jeśli więc joginowi czy jakiemuś człowiekowi Zachodu uda się obudzić kundalini, wówczas rusza proces rozwoju nieosobniczego, chociaż, rzecz jasna, może on wpłynąć na inny proces, proces ewolucji indywidualnej, z czym zresztą mamy do czynienia dość często i co wywiera na nas bardzo korzystny wpływ. Ale nie zawsze się tak dzieje. W tym przypadku dane jest nam raczej obserwować procesy rozwoju nieosobniczego, z którymi w żadnym wypadku nie powinniśmy się utożsamiać. Jeśli zaczniemy to robić, wkrótce odczujemy bardzo nieprzyjemne skutki - pojawi się inflacja i znajdziemy się na rozdrożach.

Strony