Dr. Roger Brooke

Imię i Nazwisko: 
Roger Brooke
Kim jest, co robi: 

 

Informacje biograficzne: Urodził się w Republice Południowej Afryki, kształcił na uniwersytetach w Kapsztadzie (BA), Witwatersrand (MA Clin. Psych.) i Rodos (dr); żonaty, ma trójkę dorosłych dzieci. Przeniósł się do Stanów Zjednoczonych w styczniu 1994. Profesor psychologii, a od 1994-2007 dyrektor Szkolenia Psychologii Klinicznej na Duquesne University w Pittsburgu, w Pensylwanii. Licencjonowany psycholog i certyfikowany psycholog kliniczny przez American Board of Professional Psychology. Członek Rady Dyrektorów i Sekretarzy American Academy of Clinical Psychology. Stowarzyszny członk Inter-Regional Society of Jungian Analysts. Członek APA – Działy: 12, 32, 39 (kliniczny, humanistyczny i psychoanalizy). Prowadzi własną prywatną praktykę, jest psychologiem klinicznym w Lifeare Hospital. Autor książki: 'Jung i fenomenologia' (Routledge 1991) i redaktor współpracujący czasopisma 'Ścieżki do świata jungowskiego' (Routledge 1999).

Szczególne zainteresowania zawodowe: psychoterapia w szerokiej gamie problemów "historii rodzinnych", problemów związanych ze zmianami w życiu, urazami (włączając w to subtelne, skumulujące się traumy, urazy), problemy późnego okresu życia, problemy weteranów wojskowych i ich rodzin.

***

Born in South Africa, educated at the Universities of Cape Town (BA), Witwatersrand (MA Clin. Psych.), and Rhodes (Ph.D.); married with three adult children. Moved to United States in January 1994. Professor of Psychology and, from 1994-2007, Director of Training in Clinical Psychology at Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania. Licensed psychologist and Board Certified in Clinical Psychology with the American Board of Professional Psychology. Board of Directors and Secretary of the American Academy of Clinical Psychology. Affiliate member, Inter-Regional Society of Jungian Analysts. APA member, Divisions 12, 32, 39 (Clinical, Humanistic, and Psychoanalytic respectively). I have a small private practice, and am a consultant Clinical Psychologist to LifeCare Hospital. Author of Jung and Phenomenology (Routledge 1991) and contributing editor of Pathways into the Jungian World (Routledge 1999).

Special professional interests: psychotherapy for a wide range of difficulties, "family history stuff,"  transitions, trauma (including subtle, cumulative trauma), late life conditions, military veterans and their families.

Kontakt: rogerbrooke@mac.com

Str. www: http://web.me.com/rogerbrooke/Roger_Brooke/Home.html

http://books.google.com/books?id=4OxE9qKRUmsC&dq=roger+brooke&printsec=frontcover&source=bl&ots=8XNOwaRin8&sig=aiBku-sUqRMre0xvw74eOAp2Sfs&hl=pl&ei=RGseSuLmG5TQjAeV-ISTDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4#PPP10,M1