Biblioteka - różne

Detlef Kappert "Archetypy..."

Detlef Kappert "Archetypy symbolika ciała obrazy wewnętrzne" 

Książka przedstawia 14 obrazów wyrażających podstawowe "archetypowe" sytuacje życia.
Przeżycie wewnętrznych obrazów poprzedza specjalne do nich przygotowanie poprzez ćwiczenia "cielesno-symboliczne", co stanowi o wyjątkowości koncepcji.

Lyndy Abraham "A Dictionary..."

Lyndy Abraham “A Dictionary of Alchemical Imagery”

This is a superb book for anyone interested in alchemy. For those interested in alchemy and its connections to literature-- it's even better. The articles are bursting with relevant information and insight into this often perplexing subject matter in an accessible, readable style. 

Strony