(red.) Lidia Grzesiuk "Psychoterapia. Badania i szkolenie"