(red.) Lidia Grzesiuk "Psychoterapia. Praktyka"

Drugi tom podręcznika akademickiego zawiera informacje o terapii grupowej, terapii rodzin, psychoterapii pacjentów schizofrenicznych oraz...

Read More

osób z zaburzeniami z pogranicza nerwicy i psychozy, psychoterapii pacjentów depresyjnych, specyfice psychoterapii dzieci i młodzieży, osób z zaburzeniami odżywiania się, pacjentów po przebytej traumie. Przedstawia także zagadnienia pomocy psychologicznej dla osób, które doznały przemocy seksualnej, psychoterapii osób z zaburzeniami seksualnymi, pacjentów doświadczających poczucia winy oraz chorych na nowotwór.