Polecamy książkę: Kazimierz Pajor "Psychoanaliza Freuda po stu latach"

Kazimierz Pajor

Książka stanowi próbę krytycznego spojrzenia na psychoanalizę Freuda, która wkroczyła już w drugie stulecie swego istnienia...

(Zdjecie nie jest okładką książki - wybór redakcji portalu)

Autor analizuje czynniki, które wywarły wpływ nie tylko na powstanie psychoanalizy, ale i na jej kształt: nurty filozoficzne, rozwój nauk przyrodniczych, stan ówczesnej biologii, neurologii, psychiatrii, psychologii. Autor bada modele aparatu psychicznego, jakie Freud wypracował: biologiczny i metapsychologiczny, a także problem naukowego statusu psychoanalizy, empirycznej weryfikacji jej tez i in.