Polecamy książkę: Zenon Waldemar Dudek, Andrzej Pankalla "Psychologia kultury"

Zenon Waldemar Dudek, Andrzej Pankalla

Autorzy książki – psycholog i psychiatra – podejmują teoretyczne i praktyczne aspekty psychologii kultury, nowej subdyscypliny badań nad...

kulturowym podłożem życia psychicznego i relacją psyche – kultura. Opracowanie zagadnień psychologiczno-kulturowych nawiązuje do publikacji w ALBO albo.

Podejmuje m.in. takie kwestie, jak kryzys psychologii akademickiej, badania jakościowe w psychologii, przeżycia graniczne, perspektywa psycho-kulturowa, głębinowa psychologia kultury, relacja psyche – kultura, wyobraźnia mityczna i in. Książka dla zainteresowanych współczesną psychologią, psychoterapią, antropologią kulturową, zagadnieniami cywilizacji i kultury, postmodernizmem i postscjentyzmem.