Aktywna imaginacja

jest to proces amplifikowania w swobodny, ale zorientowany ośrodkowo (centrycznie), sposób treści przejawionych świadomościowo, a wyłaniających się zza horyzontu świadomości podmiotu. Aby to było możliwe konieczna jest odpowiednia postawa. Trzeba niejako odwrócić się od świata zewnętrznego i zwrócić się w stronę świata wewnętrznego, wspierając równocześnie proces kojarzenia treści wokół pewnego jądra, w kierunku powstania większej całości znaczeniowej, w kierunku syntezy dopełniających się czy komplementarnych treści. (A.Kuźmicki)