Ekstrawersja

pojęcie to opisuje ukierunkowanie energii psychicznej na zewnątrz „ku przedmiotowi”. Osoby o tym typie umysłu są bardziej skłonne do działania i bycia „w świecie” oraz zaangażowania w życie społeczne. Ukierunkowane są ku światu, ku innym ludziom i przedmiotom, ale ich słabym punktem może być czasem pewna powierzchowność czy brak wystarczającego kontaktu ze swoim życiem wewnętrznym (Patrz: dusza). Przeciwieństwem ekstrawertyka jest introwertyk (Patrz: introwersja) (A.Kuźmicki)

Więcej na ten temat patrz: Zasady regulacji wewnątrz-systemowej w ramach psyche