Funkcja transcendentna

Funkcja transcendentna – jest to funkcja pośrednicząca pomiędzy i pozwalająca zintegrować „nie dające się pogodzić” przeciwieństwa. (A. Kuźmicki)