Funkcje ektopsychiczne

Funkcje ektopsychiczne – tj. funkcja percepcji [Empfindung], intuicji [Intuition], myślenia [Denken] i uczucia [Fühlen]) – będące dostępnymi, przynajmniej potencjalnie, dla świadomości narzędziami umożliwiającymi komunikację ze światem zewnętrznym, rozumiane są jako system poznawczy, odpowiedzialny za wytwarzanie więzi między treściami świadomości i wrażeniami pochodzącymi z otoczenia. (A. Kuźmicki)