Introwersja

Introwersja – pojęcie to opisuje ukierunkowanie energii psychicznej do wewnątrz „ku podmiotowi”. Osoby o tym typie umysłu są bardziej skłonne do autorefleksji i bycia we własnym świecie. Ukierunkowane są raczej „od świata” i „ku sobie”, a ich słabszym punktem może być brak wystarczającego kontaktu z innymi ludźmi oraz ograniczone relacje społeczne. Natomiast mocną ich stroną jest związana z ukierunkowaniem energii psychicznej do wewnątrz („ku wewnętrznej rzeczywistości psyche”) zróżnicowana relacja z wewnetrznymi pokładami psyche. Osoby o tym typie umysłu są bardziej nastawione na prace umysłowe, mają bardzo rozwiniętą sferę marzeń sennych i fantazji. Przeciwieństwem Introwertyka jest ekstrawertyk (Patrz: ekstrawersja) (A. Kuźmicki)

*Więcej na ten temat: Zasady regulacji wewnątrz-systemowej w ramach psyche