Numinosum

 Numinosum – dotyczy szczególnych form doświadczenia współwystępujących wraz z motywami archetypowymi. Doświadczenie numinalne jest niezależne od naszej woli (niezależnie od tego, jak zostało zaindukowane). Jest albo cechą należącą do widzialnego obiektu, albo wpływem niewidzialnej obecności, która powoduje szczególną przemianę świadomości. R. Otto wymienia kilka jego zasadniczych wymiarów.

  • Po pierwsze, stwierdza w takim doświadczeniu pojawienie się w jednostce odczucia szczególnej "zależności jej istnienia" względem czegoś od niej większego.
  • Po drugie, wskazuje na pojawiające się tu odczucie bojaźni, określonej przez Otto jako tremendum (który to silnie uczuciowy komponent skierowany jest w stronę bóstwa, czy też w stronę zewnętrznego względem podmiotu przedmiotu numinotycznego), a także odczucie majestas, czyli doświadczenie szczególnej siły, wszechmocy, czy wszechmocy absolutnej (ze strony przedmiotu numinotycznego), któremu towarzyszy także inny rodzaj doświadczenia podmiotu – doświadczenia mocy, "szczególnie mocno wyczuwalny w gniewie (orge)" i wyrażający się ideogramami żywotności, namiętności, zapalczywej istoty, woli, siły, ruchu, podniecenia, aktywności, popędu".
  • Po trzecie, w końcu, w doświadczeniu tym pojawia się szczególny element tajemnicy – mysterium, niesamowitości, odczucie niespotykanej fascynacji (fascinans), oczarowania, przyciągania przedmiotu numinotycznego, który to stan w szczególny sposób zabarwia to przecież do pewnego stopnia negatywnie doświadczenie tremendum.