Projekcja

Projekcja – jest jednym z mechanizmów funkcjonowania psyche, w którym treści pochodzące z nieświadomości rzutowane są na obiekty/osoby/zjawiska zewnętrzne nadając im określone w doświadczeniu projektującego podmiotu znaczenie. Jung opisuje projekcję, w kontekście analizy psychologicznej zjawisk doświadczanych przez alchemików, jako mechanizm zespalający zarówno przedmiot zainteresowań alchemików, tj. kamień filozoficzny lub alchemiczne złoto, jak i sam proces dążenia do jego urzeczywistnienia w jedność ugruntowaną psychicznie. Tym, co nadaje znaczenie i jedność owej dwójni oraz co zespaja wspomniany proces z rzeczywistością doświadczaną przez podmiot jest kolektywne podłoże nieświadomości zbiorowej i stojąca z nim mitotwórcza siła archetypu przemiany. Projekcja tworzy tu niejako pomost między nieświadomością i świadomością, a nieświadomość zjawia się w świadomości w postaci wyprojektowanych treści oraz symboli.

Pomimo, że projekcja jest pomostem między świadomością i nieświadomością może być też czynnikiem blokującym przeżycie archetypalne, tymsamym blokując rozwój świadomości. Nie jest przy tym jakimś zjawiskiem dowolnym, bo chociaż nieświadomość wychodzi tu świadomości naprzeciw, niejako z „zewnątrz”, to jednak podmiot jest pośrednio jej sprawcą, a przynajmniej nośnikiem uczestniczącym w akcie powoływania jej znaczenia. (C.G.Jung / A. Kuźmicki)