Stary Mędrzec

Stary Mędrzec – jest to symbol ukazujący pierwiastek duchowy w mężczyźnie. Archetyp Starego Mędrca w swej dwoistej naturze przybierać może jednak nie tylko jasne postaci, może też przybierać formy negatywne czy ambiwalentne; może okazywać się zarówno uosobieniem odwiecznej, bezgranicznej wiedzy i zrozumienia, ucieleśnieniem pierwiastka duchowego, jak również zaślepionym swoją logosową wszechwiedzą, zamkniętym na uczucie i na innych starcem. Zarówno archetyp Starego Mędrca, jak i opisany w innym miejscu archetyp Wielkiej Matki, Animy czy Animusa, mogą aktualizować się w nieskończonej liczbie postaci – mogą przybrać formy dobre lu złe, wysokie lub niskie, pociągające lub odpychające, wzbudzające miłość lub strach. Przy czym, o ich atrakcyjności, czy też niebezpiecznym dla „ja” charakterze decyduje między innymi to, że ich urzeczywistnianie się wiąże się bezpośrednio z czynnikiem fascynacji, który „przywdziany” przez człowieka staje się potem zalążkiem pychy. (A. Kuźmicki)