Symbol

Symbol – w ujęciu jungowskim jest to komunikat przedstawiany w formie obrazu, wyrażający treści archetypowe i będący łącznikiem między świadomością i nieświadomością. Jak pisze Jung „symbol nie jest ani abstrakcyjny, ani konkretny, ani racjonalny, ani irracjonalny, ani realny, ani nierealny – jest on zawsze jednym i drugim; symbol jest „non vulgi”, jest to arystokratyczne „cuiuslibet sequestrati”, jest to coś odrębnego, coś, co Bóg od samego początku wybrał i określił.” Symbole te podzielić możemy generalnie na cztery grupy: na egzemplifikacje antropomorficzne (symbolczno-mitologiczne), na symbole teriomorficzne, na symbole o charakterze „przedmiotowo-konkretnym” (np. kamień, magiczne naczynie, klejnot, korona) oraz graficznym (np. koło, kwadrat, punkt, mandala). (A. Kuźmicki)

*Patrz też: Marzenie senne / Sen.