Kolejny etap życia antydepresantów

Antydepresanty, takie między innymi jak Prozac, wcale nie pomagają w takim stopniu jak przekonywało nas dotąd lobby farmaceutyczne - dowodzą najnowsze wyniki badań Uniwersytetu Hull.  (http://www.hull.ac.uk/news/feb08/antidepressants.html)
I znowu powtarza się oklepany scenariusz zdarzeń, którego byliśmy świadkami w przypadku np. antybiotyków. Scenariusz, wedle którego w pierwszej fazie "życia" lekarstwa jest ono remedium na niemal "każdą" dolegliwość; w fazie drugiej lekiem wymagającym ostrożności, mającym odkryte przez badaczy pewne negatywne skutki oboczne, by w fazie trzeciej okazać się substancją wysoce podejrzaną, której stosowanie wiąże się z istotnym ryzykiem.
Co wykazały badania?
Najistotniejsze jest stwierdzenie, że w przypadku większości osób przejawiających oznaki depresji obecne środki antydepresyjne mają zbliżoną skuteczność do tabletek placebo, imitujących wspomniane lekarstwa. 
Szerzej na ten temat na: http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/7264486.stm
oraz na: http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/7263494.stm