Ważne pytania: "Carl Gustav Jung - 'Ja wiem, że Bóg istnieje'"

Carl Gustav Jung - 'Ja wiem, że Bóg istnieje'

W dobie współczesnej dyskusji problemu o istnienie Boga, stanowisko i wypowiedzi w tej kwestii stają się szczególnie ważne i żywe dla współczesnego czytelnika. Oto jedna z nich, którą Jung wyraził w czasie prowadzonego z wywiadu.