Bóg

Ważne pytania: "Bóg, wszechświat i wszystko inne"

Debata Carl'a Sagan'a, Stephen'a Hawking'a oraz Arthura C. Clarke'a z roku 1988, która dotyczyła takich zagadnień jak: wszechświat, bóg, religia, czarne dziury, wielki wybuch, wielki kolaps, wyimaginowany czas, liczby urojone. Debata porusza m.in. pytania: kiedy i jak powstał wszechświat, kiedy i jak się skończy, ile w tym roli Boga, co się stanie gdy dojdzie do kontaktu z pozaziemskimi istotami.

Strony