PYTANIE O GRANICE "JA" I NATURĘ ŚWIADOMOŚCI

Dr Andrzej Kuźmicki

(Wprowadzenie do wystąpienia na Forum Inspiracji Jungowskich 2011)

PYTANIE O GRANICE „JA” I NATURĘ ŚWIADOMOŚCI

(Od kozetki psychoanalityka po rozmowy z małpami )

W referacie centralna będzie kwestia źródeł, granic oraz istoty naszego “ja” i świadomości. Dlatego też, idąc tropem kontrapunktu: świadome-nieświadome, świadome-neurologiczne, ale nie tylko, ponowimy pytanie o granice naszego rozumienia świadomości. Wyjdziemy od psychoanalitycznej perspektywy rozumienia “ja” tudzież świadomości, przechodząc stopniowo w stronę perspektywy neurologicznej z koncepcji Antonio Damasio, by w końcu znowu powrócić do Junga. Podczas tej drogi sięgnę jednak po nietypowy materiał i przykłady dotyczące zarówno doświadczeń psychicznych osób niepełnosprawnych umysłowo, jak i hipotetycznie psychicznych cech funkcjonalnych małp z grupy naczelnych. Moje obserwacje postaram się odnieść na koniec jeszcze raz do koncepcji Jungowskiej tak, aby odnowić granice naszego rozumienia natury oraz źródeł fenomenu jakim jest „ja” i świadomość.