O metodzie stymulowania rozwoju człowieka (A. Kuźmicki)