Psychologia glebi - Film

Ocalić pełnię - Interpretacja filmów Tarkowskiego

Małgorzata Kulisiewicz

„Ocalić pełnię…”
Interpretacja filmów: 'Nostalgia', 'Zwierciadło' i 'Ofiarowanie' Andrieja Tarkowskiego poprzez teorię  archetypów i symboli C.G.Junga

„ Symbol nie ogarnia i nie wyjaśnia niczego, lecz wskazuje na jakiś jeszcze transcendentny, niejasno przeczuwany sens, którego nie można by w wystarczającym stopniu wyrazić za pomocą żadnego słowa naszej aktualnej mowy”
(C. G. Jung, Rebis czyli kamień filozofów)