Cytat-tygodnia

Cytat tygodnia 24/2012: "Czwórca"

'Czwórca to jeden z najbardziej uniwersalnych archetypów. Jak się okazuje, to także jeden z najprzydatniejszych schematów strukturalnych dla funkcji orientacyjnych świadomości. Jest ona niczym celownik w refraktorze naszego umysłu. Utworzony przez cztery punkty krańcowe krzyż ma nie mniej uniwersalne znaczenie dla człowiek Zachodu, ponadto zaś jest symbolem najwyższych wartości moralnych i religijnych. Tak samo koło jako symbol doskonałości, istoty doskonałej, powszechnie oznacza niebo, słońce, Boga, jest wyrazem praobrazu człowieka i duszy.

Cytat tygodnia 23/2012: "Droga od czterech do jedni"

'Owo stopniowe przechodzenie od czterech żywiołów do trzech, potem do dwóch i wreszcie do jednego przedstawia tak zwany aksjomat Maryi i w różnych formach niczym motyw przewodni przewija się przez historię alchemii. Jeśli odstąpimy od wielu interpretacji „chemicznych”, dojdziemy do podłoża symbolicznego: stan początkowy Całkowitości charakteryzujący cztery przeciwstawne („wrogie” sobie) kierunki; albowiem cztery to najmniejsza liczba w sposób naturalny i widoczny wyznaczająca koło. Teraz, stopniowo malejąc, czwórka dąży do ostatecznej jedności.

Cytat tygodnia 21/2012: "Droga ku granicy w terapii"

'Niezależnie od okoliczności, lekarz musi dojść do granicy swych subiektywnych możliwości, w przeciwnym bowiem razie pacjent nie będzie mógł stwierdzić, jak rozległe są jego możliwości. Nic jednak nie osiągniemy, jeśli arbitralnie wytyczymy tę strefę – liczy się tylko to, gdzie naprawdę stoją słupy graniczne. Mamy tu do czynienia ze swego rodzaju procedurą oczyszczającą, w trakcie której „omnes superfluitates igne consumuntur” [„wszystko, co zbędne, strawi ogień”], aby wyszły na jaw zasadnicze fakty. Cóż zaś jest bardziej zasadnicze niż zrozumienie: Czy to jestem Ja?

Cytat tygodnia 20/2012: "Droga ku jedności"

'Dlatego, zdaniem Orygenesa, chrześcijanin powinien dążyć do tego, by stać się człowiekiem wewnętrznie skonsolidowanym. Jednostronne podkreślanie zewnętrznej przynależności do wspólnoty kościelnej nie służy, ma się rozumieć, temu celowi, wręcz przeciwnie – Kościół nolens volens nadaje wewnętrznej niespójności ramy zewnętrzne, które stanowi on sam jako zgromadzenie wiernych – nie dokonując prawdziwego przeistoczenia wewnętrznej disiunctio w coniunctio.

Cytat tygodnia 18/2012: "Odejście od równowagi psychicznej"

'Niedorzeczne zniszczenie i spustoszenie – oto reakcja na odejścia świadomości od stanu równowagi. Istnieje bowiem niejaka równowaga między psychicznym “ja” i „nie-ja”, istnieje pewna religio, czyli troskliwe uwzględnianie faktu istnienia sił nieświadomych, których działania nie można zlekceważyć, nie wystawiając się na niebezpieczeństwo.'

(C.G Jung 'Praktyka psychoterapii')

Cytat tygodnia 17/2012: "Rozwój człowieka – świadomość, wola cz.2"

'Niezależnie od tego, jak oceniamy te zmiany ludzkiego ducha, faktem jest, że się dokonały, kiedy zaś poważnie zmienia się stan świadomości indywiduum, zmieniają się też zgrupowanie w wyniku tego procesu przemiany treści nieświadome. Im bardziej oddala się ów atan świadomości od pewnego punktu równowagi, tym bardziej zyskują na znaczeniu i – odpowiednio - tym groźniejsze stają się treści nieświadome dążące do wyrównania w ten sposób dysproporcji.

Cytat tygodnia 16/2012: "Rozwój człowieka – świadomość, wola cz.1"

'Mimo że – pragnę tu dodać – można mieć wątpliwości, czy człowiek w ciągu dających się ogarnąć wzrokiem pięciu tysięcy lat trwania cywilizacji zdołał poczynić jakieś znaczne – czy choćby zauważalne – postępy moralne, to przecież niepodobna zaprzeczyć, iż wyraźnie rozwinęła się świadomość i jej funkcje.

Pages