Cytat tygodnia 25/2011: "Nieświadomość a kompensacja"

'Zasadniczy błąd popełniany w odniesieniu do istoty nieświadomości polega na powszechnym założeniu, że treści nieświadome są jednoznaczne i opatrzone niezmiennymi etykietami. Pogląd ten – ośmielam się twierdzić, choć moja opinia nie jest w żadnym wypadku miarodajna – grzeszy naiwnością. Dusza jako samoregulujący się system pozostaje w stanie równowagi, podobnie jak system podtrzymujący ciało przy życiu. Wszystkie procesy zaburzające tę równowagę są natychmiast, siłą konieczności, kompensowane; gdyby nie te kompensacje, nie byłoby ani normalnej przemiany materii, ani normalnej psyché. W tym sensie należałoby interpretować teorię kompensacji jako zasadniczą regułę zachowania psychicznego w ogóle. Niedobór w jednym miejscu sprawia, że gdzie indziej pojawia się nadmiar. Podobnie też stosunek świadomości do nieświadomości ma charakter kompensacyjny – to jedna z najlepiej dowiedzionych zasad roboczych sztuki objaśniania marzeń sennych. Zawsze bowiem z praktycznym pożytkiem dla interpretacji możemy zadać pytanie: „Jaką świadomą postawę kompensuje ten sen?”'.'

(C. G. Jung, 'Praktyka psychoterapii')