Redakcja

Dr Andrzej Kuźmicki - redaktor naczelny Portalu Unus Mundus.

Psycholog, członek International Association for Jungian Studies. Studia psychologiczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. W czerwcu 2005 roku obronił rozprawę doktorską pod tytułem "Pojęcie Jaźni w koncepcji Carla Gustava Junga", napisaną pod kierownictwem prof. Józefa Kosiana w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszerne fragmenty tej pracy publikujemy na łamach Unus Mundus. W roku 2008 wydał książkę "Symbolika Jaźni". W roku 2013 wydał kolejną książkę pod tytułem “Psychologia i filozofia C.G.Junga”.

W świetle jego zainteresowań leżą obok psychoanalizy, psychologii analitycznej Carla Gustava Junga, także zagadnienia z obszaru szeroko rozumianej epistemologii oraz badań nad możliwościami i kierunkiem rozwoju człowieka.

Osoby zainteresowane umieszczaniem na stronach Unus Mundus własnych prac z dziedziny szeroko rozumianej psychologii głębi oraz zagadnień związanych z praktykami ukierunkowanymi na stymulowanie rozwoju człowieka i społeczeństwa proszone są o kontakt mailowy na adres: dr.kuzmicki@jungpoland.org.

 

Aneta Kuźmicka – Redaktor literacki i techniczny Portalu Unus Mundus.

Odpowiedzialna za przygotowanie publikacji do druku. Z wykształcenia pedagog o specjalizacji 'Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wspomagania rodziny'. Studia pedagogiczne ukończyła na Politechnice w Radomiu. Obecnie mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. W świetle jej zainteresowań leży szeroko rozumiana pedagogika i pomoc rodzinie, jak również psychologia dziecka. Kontakt: anetakuzmicka@jungpoland.org.

 

 

Radosław Kiciński - redaktor literacki, odpowiedzialny m.in. za przygotowanie nowych publikacji w serwisie, a także za działy: 'Aktualności jungowskie', 'Konferencje', 'Wykłady, seminaria'.

Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mieszka i pracuje w Łodzi. Interesują go problemy etyczne i epistemologiczne w literaturze i sztuce dwudziestego wieku oraz ich konfrontacja z odkryciami psychologii analitycznej Carla Gustava Junga. Kontakt: radoslawkicinski@jungpoland.org.