Cytat tygodnia 8/2009: "Kwadratura koła"

„Kwadratura koła to symbol „opus alchymicum”, jako że początkowa chaotyczna jedność rozkłada się na cztery żywioły, które następnie przechodzą proces syntezy, tworząc jedność wyższego rzędu. Jedność tę przedstawia koło, cztery żywioły przedstawia symbol kwadratu. Do ustanowienia jednego z czworga dochodzi w wyniku przebiegającego w formie „kolistej” procesu destylacji czy sublimacji; oznacza to, że substancję [czytaj też Jaźń – AK] poddaje się różnym procedurom destylacyjnym, ażeby wyabstrahować w najczystszej formie „duszę” czy „ducha”. Wynik tego procesu z reguły określa się mianem kwintesencji, nie jest to jednak bynajmniej jedyne miano owego od zawsze upragnionego i nigdy nie stworzonego „Jednego”. Albowiem owo Jedno ma – jak powiadają alchemicy – „tysiące imion”, podobnie jak materia prima.”

(C. G. Jung, GW 12)