Psychologia analityczna

Psychologia analityczna – termin wprowadzony przez C. G. Junga na określenie jego koncepcji psychoanalitycznej, czego celem było m.in. wyraźne odróżnienia tejże koncepcji od podejścia Freuda. (A. Kuźmicki)