Cytat tygodnia 32/2009: "Problem przeniesienia w terapii"

„Przypadki, w których archetypowy problem przeniesienia staje się szczególnie palący, absolutnie nie zawsze należą do tak zwanych „ciężkich”, czyli poważnych stanów chorobowych. Wprawdzie zdarzają się wśród nich i takie, ale mamy tu do czynienia również z tak zwanymi „lekkimi” nerwicami, albo po prostu stajemy w obliczu ludzi z problemami psychicznymi, których zdiagnozowanie może się wydawać kłopotliwe. Osobliwe, że właśnie ci pacjenci nastręczają lekarzowi największych trudności – trudności, które ich samych często przyprawiają o bezgraniczne wprost cierpienie, chociaż nie rozwinęła się u nich symptomatyka nerwicowa, na podstawie której należałoby określić ich mianem chorych. Nie można więc określić tego inaczej niż jako „intensywne cierpienia” - passio duszy, lecz nie morbus animi.”

(Jung, Praktyka psychoterapii)