Cytat tygodnia 37/2009: "Demoniczne zakusy nieświadomości"

„Przed demonicznymi zakusami od wewnątrz chronią wszelkie formy życia religijnego ujęte w ramy organizacji kościelnej, przynajmniej dopóty, dopóki Kościół cieszy się autorytetem. Ochrona i bezpieczeństwo mają jednak jakąś wartość jedynie wtedy, gdy przesadnie nie ograniczają życia; podobnie dominacja świadomości tylko wtedy może być czymś pożądanym, gdy nie tłumi ponad miarę życia i nie wyklucza zbyt wielu jego przejawów. Bo życie to rejs między Sycyllą i Charybdą zawsze.”

(C. G. Jung, 'Praktyka psychoterapii')