Entelechia

Entelechia oznacza, bowiem, zarówno „cel” (od greckiego słowa télos) możliwej do osiągnięcia przez daną jednostkę doskonałości, jak również działanie, ruch i aktualizację owej ukrytej potencji; a rozwój ten, będący substancjalnym urzeczywistnieniem podlegającej powyższemu „rozwijaniu się” ukrytej potencji, dokonuje się na continuum: pomiędzy stanem możliwym i stanem rzeczywistym. (A. Kuźmicki)