Cytat-tygodnia

Cytat tygodnia 26/2010: "O roli terapeuty cz. I"

'Rozumny psychoterapeuta już od dawna zdaje sobie sprawę z tego, że każda nieco bardziej skomplikowana terapia to indywidualny proces dialektyczny, w którym lekarz współuczestniczy w tym samym stopniu, co pacjent. Ma się rozumieć, w wypadku takiej konfrontacji jest bardzo istotne to, czy lekarz dysponuje równie głębokim wglądem we własne procesy psychiczne, jakiego oczekuje od pacjenta, zwłaszcza zaś w związku z tak zwanym rapport, to znaczy stosunkiem zaufania, od którego koniec końców zależy sukces terapeutyczny.

Cytat tygodnia 25/2010: "O światopoglądzie terapeuty c.d."

'Światopogląd jako formacja najbardziej kompleksowa jest biegunem przeciwnym fizjologicznie związanej psyche i, jako najwyższa dominanta psychiczna, ostatecznie rozstrzyga o jej losie. Światopogląd przewodzi życiu psychoterapeuty i nadaje ton prowadzonej przezeń terapii. Ponieważ światopogląd, nawet przy najbardziej rygorystycznych próbach osiągnięcia obiektywności, jest koniec końców formacją subiektywną, może on rozbić się – i prawdopodobnie nieraz się rozbija – w zetknięciu z prawdą pacjenta, a mimo to właśnie dzięki niej ponownie się objawi, skorygowany i odmłodzony.

Cytat tygodnia 22/2010: "Sen zjawiskiem nieizolowanym"

'Sen nie jest przecież wydarzeniem izolowanym, całkowicie niezależnym od życia codziennego, od tego, co się z nim łączy. Jeśli mamy takie wrażenie, to dowodzi to braku zrozumienia – subiektywnej iluzji. Tak naprawdę między nieświadomością i marzeniem sennym istnieje ścisły związek, łączy je jak najsubtelniej wyrażona sieć powiązań.'

(C. G. Jung, 'Praktyka psychoterapii')

Cytat tygodnia 21/2010: "Interpretacja snu a świadomość"

'Ze względów, które przed chwila wykluczyłem, sformułowałem na własny użytek regułę heurystyczną, tę mianowicie, by przy każdej próbie interpretacji marzenia sennego zadawać sobie pytanie: 'Jakie świadome nastawienie kompensuje ten sen?'. W ten sposób, jak z tego wynika, ujmuję dane marzenie senne w ścisłym związku z położeniem świadomości, ba – uważam nawet, że nie sposób zinterpretować snu z choćby przybliżona pewnością, jeśli przedtem nie pozna się sytuacji świadomości.'

(C. G. Jung, 'Praktyka psychoterapii')

Cytat tygodnia 19/2010: "Przeniesienia a sytuacja terapeuty"

'W wyniku przeniesienia zmienia się jednak kondycja psychiczna lekarza, choć on sam zrazu nie zdaje sobie z tego sprawy: lekarz zostaje zainfekowany i, podobnie jak pacjent, jedynie z trudem może odróżnić siebie od tego, co nim zawładnęło. W rezultacie dochodzi do dwustronnej bezpośredniej konfrontacji z demonicznymi mrokami.'

(C. G. Jung, 'Praktyka psychoterapii')

Strony