Cytat-tygodnia

Cytat tygodnia 50/2009: "12 grudnia"

'Był właśnie adwent 1913 roku, gdy zdecydowałem się na rozstrzygający krok (12 grudnia). Siedząc przy biurku jeszcze raz przyjrzałem się wszystkim mym obawom, a potem postanowiłem „spaść”. Było to tak, jakby dosłownie ziemia się pode mną rozstąpiła, jakbym dał nura w mroczne głębiny. Nie mogłem się oprzeć uczuciu paniki.'

(C.G. Jung, Wspomnienia)

Cytat tygodnia 49/2009: "Co oznacza lalka dla dziecka?"

"Co oznacza lalka dla dziecka? Wydaje się, że zewnętrzne kształty lalki nie są decydujące w dziecięcych zabawach. Aniela Jaffe obserwowała, w jaki sposób dzieci potrafią się bawić fiolką z lekarstwem czy kawałkiem drewna, traktując te przedmioty niczym najpiękniejsze lalki. Dziecko, podobnie jak człowiek pierwotny, ożywia lalkę za pomocą swych obrazów nieświadomych, wlewa w nią 'duszę'. Lalka w rękach dziecka to zaledwie naczynie, w które przenosi się najróżniejsze możliwości, tak by później to ono mogło ożywiać świat dziecka.

Cytat tygodnia 48/2009: "Symbolika figury starszego rodzeństwa"

"Najstarsza siostra lub najstarszy brat to postacie stale występujące w bajkach. Starsze rodzeństwo to najczęściej dzieci bardzo podziwiane, piękne, dumne i, zdawałoby się, grzeczne, cieszące się szczególnymi faworami rodziców, ale właśnie wtedy, gdy trzeba wywiązać się z najważniejszego zadania – na przykład gdy trzeba przynieść „trudny do zdobycia skarb”, uwolnić księcia czy księżniczkę – zawodzące na całej linii. Z zadania tego wywiązuje się wówczas najmłodsze rodzeństwo (zob. Jacob Grimm, Wilhelm Grimm: Kinder- und Hausmarchen. Nr 57, 64.).

Cytat tygodnia 47/2009: "Symboliczna figura ojca"

"Ojciec symbolizuje zasadę twórczą, kształtującą – to nadająca sens zasada duchowa. To właśnie on […] wprowadza dziecko w życie. To właśnie on jako pater familias przewodzi rodzinie, jak papież prowadzi społeczność wiernych, jak pater patriae zarządza sprawami kraju, i wreszcie jak Bóg Ojciec włada światem. Ale ta płodząca i wiodąca zasada ojcowska ma destruktywny, wiodący na manowce odpowiednik. Jeśli bowiem dziecku nie uda się w wyznaczonym czasie zerwać więzi łączącej je z ojcem, pokonać go, może się zdarzyć, że zacznie żyć nie własnym życiem, lecz życiem ojca.

Cytat tygodnia 46/2009: "Symboliczne znaczenie króla"

"Każda instytucja królestwa zapuściła korzenie w tego rodzaju psychologii (pierwotnej symbolicznej – AK), toteż dla anonimowego indywiduum z ludu każdy król jest tym, kto dźwiga symbol Jaźni. Wszystkie insygnia królewskie – korona, płaszcz, berło, jabłko, ordery (gwiazdy!) i tak dalej - charakteryzują go jako kosmicznego Anthroposa, który nie tylko płodzi świat, lecz sam nim jest." (C.G. Jung 'Aion')

Cytat tygodnia 45/2009: "Sen jako drogowskaz 2"

"Skoro już nieświadomość trochę natarła mu uszu, teraz przedstawia się z bardziej litościwej strony i w trzecim marzeniu sennym pokazuje mu drogę – mówi mu, że jego życie wcale nie musi płynąć dalej na podobieństwo ruchu maszyny, wzywa go, by wstąpił na własną, indywidualną ścieżkę, na którą nie wskazują widoczne gołym okiem drogowskazy ani tradycyjne wzory zachowań. Przed pacjentem otwiera się nowa perspektywa życiowa – nie obowiązują tu żadne metody ani przepisy – trzeba się powoli i po omacku przedzierać przez mroki.

Cytat tygodnia 44/2009: "Sen jako drogowskaz"

"Pierwszy sen w charakterystyczny sposób przedstawia cały problem, z którym musimy się zmierzyć. Fakt, że nieświadomość w ten dość osobliwy sposób domaga się uznania, nie jest bynajmniej przypadkowy, jako że wymogi życia zbiorowego spowodowały, iż przez dłuższy czas była tłamszona i nadużywana. Obiektywnie rzecz biorąc, sen ów przedstawia naszego pacjenta pozbawionego funkcjonalnego związku z własną żoną, skrępowanego konwencjami życiowymi. W perspektywie subiektywnej oznacza on, iż śniący nie potrafi okazać zrozumienia samemu sobie.

Cytat tygodnia 42/2009: "Odróżnienie 'ja' od nieświadomości"

"Proces różnicowania 'ja' i nieświadomości odpowiada mundificatio i – jak ono jest warunkiem powrotu duszy do ciała – tak i on jest niezbędny, jeśli chcemy, by nieświadomość nie oddziaływała w sposób destruktywny na świadomość 'ja'. Ciało stanowi dla osobowości pewne ograniczenie. Integracja nieświadomości jest tylko wtedy możliwa, gdy 'ja' wytrzyma.

Cytat tygodnia 41/2009: "Ja a nieświadomość"

"„Ja” przecież w przestrzeni i w czasie – o ile chce istnieć, musi się przystosować do granic wyznaczanych przez przestrzeń i czas. Jeśli jednak 'ja' zostanie zasymilowane przez nieświadomość do tego stopnia, że siła decyzyjna należeć będzie do nieświadomości, to 'ja' po prostu się udusi i już nie będzie istnieć nic, z czym nieświadomość mogłaby się zintegrować lub w czym miałaby się zrealizować. Dlatego odróżnienie empirycznego 'ja' od 'wiecznego' i uniwersalnego człowieka ma doniosłe znaczenie, zwłaszcza za dni naszych, kiedy proces umasowienia osobowości czyni zatrważające postępy.

Cytat tygodnia 40/2009: "Integracja projekcji"

"Z integracją projekcji, których człowiek naturalny w całej swej jeszcze nieposkromionej naiwności nie potrafi rozpoznać, osobowość zaczyna się rozszerzać do tego stopnia, że zwykła osobowość 'ja' zostaje w znacznej mierze wygaszona, toteż o ile człowiek utożsamia się z treściami zdążającymi ku nadmiernej integracji, dochodzi do inflacji – pozytywnej lub negatywnej. Inflacja pozytywna zbliża się do mniej lub bardziej świadomej manii wielkości, inflacja negatywna jest postrzegana jako zniszczenie ja; zdarza się też, że oba stany występują na przemian."

Strony