Cytat-tygodnia

Cytat tygodnia 39/2009: "Problem identyczności prima materia oraz Boga"

„Musimy uwzględnić to, że symbol hermafrodyty to jeden z wielu synonimów finału opus. Aby nie powtarzać tego, co już raz zostało powiedziane, odsyłam do mej książki pt. Psychologie und Alchemie, zwłaszacza zaś do wywiedzionej przez alchemików paraleli Lapis-Chrystus, do której trzeba jeszcze dodać rzadziej występujące, niechętnie stosowane porównanie prima materia z Bogiem.

Cytat tygodnia 38/2009: "Obserwacja nieświadomości"

„Czas, w którym żyjemy, to epoka zamętu i rozpadu. Wszystko staje dziś pod znakiem zapytania. Jak to się zwykle dzieje w stanach tego rodzaju, treści nieświadome wdzierają się aż w granice świadomości w celu skompensowania jej ubytków. Warto więc starannie obserwować wszystkie te zjawiska graniczne, niezależnie od tego, jak niezrozumiałe się nam wydają, by znaleźć w nich – być może już kiełkujące – zarodki nowego ładu.”

(C. G. Jung, 'Praktyka psychoterapii')
* Autor fotografii: Pani Ewa Mydlak

Cytat tygodnia 37/2009: "Demoniczne zakusy nieświadomości"

„Przed demonicznymi zakusami od wewnątrz chronią wszelkie formy życia religijnego ujęte w ramy organizacji kościelnej, przynajmniej dopóty, dopóki Kościół cieszy się autorytetem. Ochrona i bezpieczeństwo mają jednak jakąś wartość jedynie wtedy, gdy przesadnie nie ograniczają życia; podobnie dominacja świadomości tylko wtedy może być czymś pożądanym, gdy nie tłumi ponad miarę życia i nie wyklucza zbyt wielu jego przejawów. Bo życie to rejs między Sycyllą i Charybdą zawsze.”

(C. G. Jung, 'Praktyka psychoterapii')

Cytat tygodnia 36/2009: "Tajemnica osobista kompleksu"

„Jak tajemnica dzielona między innymi może być czym konstruktywnym, tak tajemnica czysto osobista oddziaływa destruktywnie. Tajemnica taka działa niczym grzech, albowiem wyrywa nieszczęsnego posiadacza ze wspólnoty z innymi. Jeśli człowiek zdaje sobie sprawę z tego, co ukrywa, szkoda wyrządzona w ten sposób jest zdecydowanie mniejsza niż wówczas, gdy człowiek nie jest świadom, iż to czy tamto wypiera.

Cytat tygodnia 35/2009: "Kompleks"

„Kompleks stanowi, by tak rzec, małą zamkniętą psyche, która – jak pokazuje doświadczenie – rozwija specyficzną dla siebie aktywność wyobraźniową. Fantazjowanie to przecież tak w ogóle własna aktywność duszy, przejawiająca się zawsze wtedy, gdy świadome zahamowania maleją czy gdy w ogóle ustają, jak na przykład w stanie snu. W stanie snu fantazja jawi się w formie marzenia sennego. Ale także w stanie czuwania nadal śnimy pod progiem świadomości – dzieje się tak całkiem szczególnie za sprawą kompleksów wypartych czy w jakiś sposób nieświadomych.”

Cytat tygodnia 34/2009: "Współczesna kultura świadomości"

„Współczesna kultura świadomości – o ile w ogóle można tu mówić o „kulturze” - nosi piętno chrześcijaństwa, co oznacza, że ani animus, ani anima nie są zintegrowane, lecz – wyrażane przez dogmat religijny – znajdują się jeszcze w stanie projekcji. Na tym etapie obie te postacie, jako komponenty osobowości, są nieświadome. Rozwijają jednak swą skuteczność w numen dogmatycznych wyobrażeń o Oblubieńcu i Oblubienicy.” (C. G. Jung, 'Praktyka psychoterapii')

Cytat tygodnia 33/2009: "Czynniki zakłócające terapię 1"

„Świadomej relacji zaufania między lekarzem i pacjentem przeciwstawia się zgrupowana treść nieświadoma. Czyni to ona w ten sposób, że uciekając się do projekcji, tworzy iluzoryczną atmosferę dającą asumpt do nieustannych pomyłek i nieporozumień lub odwrotnie – mydlącą oczy zadziwiającą wręcz harmonią między lekarzem i pacjentem; to ostatnie jest o wiele groźniejsze od sytuacji wspomnianej jako pierwsza.

Cytat tygodnia 32/2009: "Problem przeniesienia w terapii"

„Przypadki, w których archetypowy problem przeniesienia staje się szczególnie palący, absolutnie nie zawsze należą do tak zwanych „ciężkich”, czyli poważnych stanów chorobowych. Wprawdzie zdarzają się wśród nich i takie, ale mamy tu do czynienia również z tak zwanymi „lekkimi” nerwicami, albo po prostu stajemy w obliczu ludzi z problemami psychicznymi, których zdiagnozowanie może się wydawać kłopotliwe.

Cytat tygodnia 31/2009: "Wspieranie świadomości w terapii"

„Nie będzie też chyba przesadą, gdy dodamy, że metoda konsekwentnego wspierania świadomego stanowiska sama w sobie ma dużą wartość terapeutyczną i nierzadko wystarcza do osiągnięcia zadowalających rezultatów. Mniemanie, jakoby analiza nieświadomości była jedynym panaceum i dlatego należałoby ją stosować w każdej sytuacji, to fatalny przesąd. Analiza nieświadomości to jakby interwencja chirurgiczna – za cóż chwytać należy dopiero wtedy, gdy wszystkie inne środki zawiodą. Jeśli nieświadomość się nie narzuca, najlepiej zostawić ją w spokoju.

Cytat tygodnia 30/2009: "O metodzie analitycznej"

„Nieprzypadkowo siła metody analitycznej polega właśnie na tym, na czym polega największa słabość metody katartycznej, a mianowicie na nawiązaniu stosunku pomiędzy lekarzem i pacjentem. To, że ciągle jeszcze panoszy się pogląd, podług którego zasadnicze zadanie analizy miałoby polegać na „wygrzebywaniu” najwcześniejszych kompleksów okresu dzieciństwa po to, by wyrwać zło z korzeniami, nie ma nic do rzeczy. Chodzi tu po prostu o wpływy dawnej teorii traumatycznej. Fakty biograficzne mają znaczenie o tyle, o ile utrudniają one przystosowanie się pacjenta do środowiska tu i teraz.

Strony