Cytat-tygodnia

Cytat tygodnia 29/2009: "Oddziaływanie terapii"

„Gdyby oddziaływanie terapeutyczne zależało wyłącznie od przeżycia, odreagowanie mogłoby nastąpić samo z siebie – pacjent mógłby to przeprowadzić jako, by tak rzec, rodzaj ćwiczenia. W takim wypadku chory nie musiałby mieć naprzeciwko siebie innego człowieka – takiego, który bierze na siebie jego afekt. Ingerencja lekarza jest jednak niezbędna; co dla pacjenta oznacza zawierzenie przeżycia współczującemu i rozumiejącemu lekarzowi, wydaje się zrozumiałe bez potrzeby opatrywania tego dalszymi wyjaśnieniami.

Cytat tygodnia 27/2009: "Hermafrodyta"

'Musimy uwzględnić, że symbol hermafrodyty to jeden z wielu synonimów finału opus. Aby nie powtarzać tego, co już raz zostało powiedziane, odsyłam do mojej książki pt. Psychologie und Alchemie, zwłaszcza zaś do wywiedzionej przez alchemików paraleli Lapis-Chrystus, do której trzeba jeszcze dodać rzadziej występujące, niechętnie stosowane porównanie prima materia z Bogiem.

Cytat tygodnia 26/2009: "Wspieranie świadomości w terapii"

'Nie będzie też chyba przesadą, gdy dodamy, że metoda konsekwentnego wspierania świadomego stanowiska sama w sobie ma dużą wartość terapeutyczną i nierzadko wystarcza do osiągnięcia zadowalających rezultatów. Mniemanie, jakoby analiza nieświadomości była jedynym panaceum i dlatego należałoby ją stosować w każdej sytuacji, to fatalny przesąd. Analiza nieświadomości to jakby interwencja chirurgiczna – za nóż chwytać należy dopiero wtedy, gdy wszystkie inne środki zawiodą. Jeśli nieświadomość się nie narzuca, najlepiej zostawić ją w spokoju.

Cytat tygodnia 25/2009: "Natura snów - nieprzejrzystość"

'Inicjalne marzenia senne zdumiewająco często są przejrzyście skonstruowane. W miarę przebiegu analizy tracą tę klarowność. Jeśli natomiast – co zdarza się wyjątkowo – zachowują ją, można być wówczas pewnym, że jeszcze nie dotarło się do samego rdzenia osobowości. Z reguły wkrótce po rozstrzygnięciu terapii, sny stają się nieprzejrzyste i chaotyczne, co znacznie utrudnia interpretację. Przyczynia się do tego jeszcze i to, że w danych warunkach szybko osiąga się ów stan, w którym lekarz w gruncie rzeczy nie ogarnia sytuacji.

Cytat tygodnia 24/2009: "Istota mandali Wschodniej"

„Wschodnie mandale mają różne formy, lecz są one przepisane dogmatem, choć zmieniają się w zależności od konkretnych postaw religijnych. Mandala odgrywa doniosłą rolę w indyjskich systemach tantrycznych i buddyjskich, ale istnieją tu również niezliczone sekty – nawet znawcy z trudem przychodzi stwierdzić, na czym właściwie polega różnica. Grupą charakteryzującą się szczególnie dogmatycznym i utrwalonym systemem religijnym jest tak zwany buddyzm tybetański czy lamaistyczny.

Cytat tygodnia 23/2009: "Mandala na Zachodzie"

'Wschodnie mandale poznałem dopiero wtedy, gdy zdałem sobie sprawę, że podobne wzory istnieją także na Zachodzie. Kiedy po raz pierwszy ujrzałem mandalę, pomyślałem: „A cóż to takiego?” - wydawało mi się bowiem, że jest to dokładnie to samo co już widziałem na rysunkach wykonywanych przez pacjentów; następnie zacząłem je badać i stwierdziłem, że występują tu zdumiewające paralele.

Cytat tygodnia 22/2009: "Drzewo"

„Podług idei starogermańskiej każdy człowiek ma własne drzewo – totem – sadzone w chwili, gdy przychodzi na świat, jeśli temu drzewu coś się stanie to samo przytrafi się również owczemu człowiekowi, jeśli owo drzewo rośnie i rozwija się bez przeszkód, jego właściciel jest zdrowy i prosperuje. Człowieka może zranić w ten sposób, że wbije się gwóźdź w jego drzewo; można je zabić ścinając je. […] Pomiędzy człowiekiem i drzewem zachodzi osobliwy związek; kiedy ścina się drzewo, życie danego osobnika dobiega końca.

Cytat tygodnia 21/2009: "Anima"

'Doszliśmy tym samym do istotnej kwestii: jedno z dzieci występujących w ostatnim śnie to dziecięca anima naszego pacjenta – teraz więc powstaje pytanie, dlaczego ona ma akurat dwa lata? Jej wiek wiąże się z początkiem studiów psychologicznych śniącego. Na podstawie wcześniejszych marzeń sennych wiemy już, że okazywał on dość chorobliwe zainteresowanie filozofią i teozofią, że przejawiał skłonność do zbyt konkretystycznego ujmowania teozofii; w ten sposób dziecko jego animy zachorowało.

Cytat tygodnia 19/2009: "Natura snu"

'Natura nigdy nie składa człowiekowi propozycji. Aby zinterpretować marzenie senne, należy znać wszelkie szczegóły dotyczące stanu świadomości, albowiem sen składa się z wszystkiego, czym nie żyjemy w danej chwili albo z czego nie zdajemy sobie sprawy. W świadomości posuwam się być może za bardzo na prawo – jeżeli ktoś wychyla się za bardzo w jedną stronę, wówczas w nieświadomości pojawi się kompensacja. Nieświadomość jest niczym kompas – nie powie nikomu, co powinien uczynić, ale jeśli nie potrafimy odczytać wskazówek kompasu, nic nam on nie pomoże.' (C.G.

Strony