Ciekawostki, obserwacje

Kichanie jako symptom... ;-)

Czy wiesz, że 'wyraźny brak kichania czy niezdolność do kichania' może pojawiać się jako jeden z somatycznych symptomów u osób ciepiących na trudności natury psychicznej?
Dowiadujemy się o tym z British Journal of Psychiatry (1985, 147, ss. 564-565), z artykułu G. D. Shukla zatytułowanym: 'Asneezia – A Hitherto Unrecognised Psychiatric Symptom'.
W artykule tym czytamy m.in., że 'asneezia' pojawia się głównie u osób cierpiących na depresję endogenną lub na schizofrenię, ale symptom ten zauważany był także u osób ze zdiagnozowaną depresją neurotyczną i hipochondrią.

Agresywne dzieci

„Istnieje oczywisty związek pomiędzy sztucznymi dodatkami do żywności a nadpobudliwym zachowaniem dzieci - ostrzega brytyjski nadzór żywnościowy.
Badanie przeprowadzone dla Agencji Norm Żywieniowych (FSA) i opublikowane w The Lancet, wykazało „szkodliwe efekty” spożywania mieszanki sztucznych dodatków, które można znaleźć w napojach, słodyczach i innych przetwarzanych pokarmach. Ustalenia te sprawiły, że FSA wydała zalecenia dla rodziców, którzy uważają zachowanie swoich dzieci za nadpobudliwe, aby ograniczyli pociechom pokarmy zawierające dodatki oznaczone literą E, których dotyczyło badanie.

Roboty z neuronowymi mózgami

 

Bioniczny mózg w robocie!

Zasadnicze pytanie, jakie stawiają sobie obecnie badacze z Uniwersytetu w Reading to kwestia: Jak powiązać aktywność pojedynczych neuronów z kompleksowymi zachowaniami całego organizmu. Między innymi dlatego prowadzą obecnie badania nad pierwszymi robotami z 'bionicznym mózgiem'. Zastosowano tu zalążkową postać neuronalnego mózgu, który sprzęgnięty z jednostką operacyjną robota uczy się i sam rozwija w interakcji robota z otoczeniem.

Ciekawe kiedy roboty będą miały sny...?

Czy zwierzęta mają rozum?

Czy zwierzęta mają rozum? - pytał 70 lat temu w pierwszym numerze "Wiedzy i Życia" prof. Jan Dembowski. Wówczas kwestię tę miały rozstrzygnąć obserwacje dotyczącezachowania się zwierząt. Dziś staramy się zajrzeć w głąb mózgu. Wielki Profesornie skomentuje już dla nas dokonań tych lat i pytań, jakie powstały wraz z gromadzeniem wiedzy o mózgu. Poprosiliśmy więc o to współczesny Autorytet.

UCZŁOWIECZANIE MAŁPY

ZDOLNOŚĆ DO POSŁUGIWANIA SIĘ MOWĄ MIAŁA BYĆ WEDŁUG KARTEZJUSZA TYM, CO NADAJE CZŁOWIEKOWI JEGO UNIKATOWY STATUS WŚRÓD MIESZKAŃCÓW ZIEMI. NAJNOWSZE BADANIA NAD ZDOLNOŚCIAMI JĘZYKOWYMI MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH WYDAJĄ SIĘ JEDNAK PRZECZYĆ TEMU HOMOCENTRYCZNEMU WIDZENIU ŚWIATA.

Czy można małpę nauczyć mówić? Sue Savage-Rumbaugh, jedna z czołowych przedstawicielek prymatologii amerykańskiej, wyraża przekonanie, że człowiek nie jest jedynym gatunkiem zdolnym do posługiwania się językiem. Inny światowej sławy naukowiec, lingwista Noam Chomsky, zżyma się na podobne niedorzeczności. Według niego próby nauczenia zwierzęcia zasad gramatyki są równie bezsensowne jak nadzieje na wzniesienie się w powietrze dzięki energicznemu wymachiwaniu ramionami. Spór o to, czy język jest typowo ludzką zdobyczą ewolucyjną, czy też jego zasady mogą zostać opanowane przez inne istoty, takie jak małpy, delfiny oraz niektóre ptaki, nie jest bynajmniej nowością ostatnich lat.

Psychoanaliza Freuda na uniwersytetach ...?

Psychoanaliza Freuda jest szeroko nauczana na Uniwersytetach, za wyjątkiem Instytutów Psychologii

PSYCHOANALYSIS and its ideas about the unconscious mind have spread to every nook and cranny of the culture from Salinger to “South Park,” from Fellini to foreign policy. Yet if you want to learn about psychoanalysis at the nation’s top universities, one of the last places to look may be the psychology department.

Pages