Psychologia głębi - podstawy koncepcji jungowskiej

Archetyp a Instynkt w koncepcji C.G.Junga (A. Kuźmicki)

'Archetyp a Instynkt w koncepcji Carla Gustawa Junga'

(Autor: Andrzej Kuźmicki. Fragment z książki „Symbolika Jaźni” wydana nakładem wydawnictwa Eneteia (http://www.eneteia.pl/) w 2008r. Pytanie o determinanty ludzkiego zachowania)

Spis treści:

wstęp
pojęcie archetypu
instynkt a archetyp

Wstęp
W czasie wykładu przeprowadzonego w 1935 roku w Institut of Medical Psychology w Londynie Jung wyraził taką oto opinię na temat specyficznego charakteru mózgu oraz umysłu człowieka: