FAQ Portalu Psychologii Analitycznej C.G Junga

Kim jest C.G. Jung ?

Carl Gustaw Jung urodził się 26 lipca 1875 r. w Kesswil koło Bazylei (Szwajcaria) w rodzinie pastora protestanckiego. Studia ukończył w 1900 r. na uniwersytecie w Bazylei otrzymując stopień doktora medycyny (psychiatrii). W latach 1900-1909 pracował w klinikach i szpitalach w Zurychu, Pary­żu (pod kierunkiem Janeta) i w Burghlozli (pod kierunkiem Bleulera). ...wiecej

Co to psychologia analityczna ?

Psychologia analityczna, nazywana też psychologią jungowską, a przez samego twórcę Carla Gustawa Junga nazywaną też psychologią kompleksów jest nowym kierunkiem psychologii głębi. Termin psychologia analityczna wprowadzony został przez Junga w 1913 roku, kiedy to badacz zerwał z ruchem psychoanalitycznym.

Dzieło, w którym twórca psychologii kompleksów zaprezentował poglądy odmienne od tych, które głosił Freud nosi tytuł Wandlungen und Symbole der Libido. Opublikowane zostało w 1912 roku.