Podstawy psychoanalizy

Psychoanaliza - dyskurs - seksualność

"Psychoanaliza jako szczególny dyskurs utrzymujący działanie urządzenia seksualności"
(Autor: Michał Gusin. Poniższy tekst jest fragmentem pracy doktorskiej: "Etyczne implikacje koncepcji władzy-wiedzy. Filozofia M. Foucaulta" powstałej pod kierunkiem Prof. Dr hab. Karol Bal na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Filozofii - Wrocław 2003)

 

Koncepcja władzy-wiedzy a psychoanaliza