Psychologia głębi a problem wolności

Archetyp a wolność w myśli C. G. Junga (P. Hańderek)

" Archetyp a wolność w myśli Carla Gustawa Junga"

(Autor: Piotr Hańderek Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Kosiana, Wrocław – 1996)

Spis treści:

Archetyp jako struktura i forma przejawiania się nieświadomości zbiorowej

Freud i wolność realizowana poprzez świadome ego

Wolność według Ericha Fromma czyli "wolność od" i "wolność do"

Wolność jako stan jaźni w koncepcji Carla Gustawa Junga

 

ARCHETYP JAKO STRUKTURA I FORMA PRZEJAWIANIA SIĘ NIEŚWIADOMOŚCI ZBIOROWEJ