Jungiści Polska

Dr Andrzej Kuźmicki

Psycholog analityczny, członek International Association for Jungian Studies. Studia psychologiczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. W czerwcu 2005 roku obronił rozprawę doktorską pod tytułem "Pojęcie Jaźni w koncepcji Carla Gustava Junga", napisaną pod kierownictwem prof. Józefa Kosiana w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszerne fragmenty tej pracy publikujemy na łamach Unus Mundus. W roku 2008 wydał książkę "Symbolika Jaźni". W roku 2013 wydał kolejną książkę pod tytułem “Psychologia i filozofia C.G.Junga”.

Dr Tomasz Olchanowski

Doktor nauk humanistycznych, pedagog i kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Zespołu Redakcji kwartalnika „Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z psychologią głębi i antropologią (destrukcyjne i tworcze tendencje w ludzkiej psychice, źródła kultury i filozofii, ewolucja psychiczna człowieka, interpretacja wytworów wyobraźni, refleksja filozoficzna nad naukami humanistycznymi. W swej działalności naukowej i życiu osobistym odnajduje również inspiracje w technikach pracy nad ciałem i świadomością, które powstały w tradycji niektórych szkół buddyjskich, neoplatonizmu, stoicyzmu i mistyki chrześcijańskiej.