Słownik jungowski

A

jest to proces amplifikowania w swobodny, ale zorientowany ośrodkowo (centrycznie),... ..więcej

jest wewnętrznym aspektem psychiki mężczyzny, dopełniającym jego związaną ze... ..więcej

jest wewnętrznym aspektem psychiki kobiety, dopełniającym jej związaną ze świadomością... ..więcej

Według Junga archetyp jest konstytutywnym elementem dla całej struktury psychicznej,... ..więcej

C

odpowiada negatywnej osobowości ogarniającej sobą wszelkie cechy, których istnienie... ..więcej

to stopniowe, świadome „wejście” na orbitę Jaźni jest celem procesu indywiduacji i... ..więcej

Czwórnia – Czwórka jest prastarym symbolem, który – co podkreśla Jung – symbolizuje i... ..więcej

D

„Terminem duch określamy ową zasadę, która stoi w opozycji do materii. W tym sensie... ..więcej

 to nieświadoma postawa funkcjonalna, odpowiedzialna za przystosowanie podmiotu, w tym... ..więcej

E

pojęcie to opisuje ukierunkowanie energii psychicznej na zewnątrz „ku przedmiotowi”.... ..więcej

Enantiodromia (enancjodromia) – terminu tego po raz pierwszy użył Heraklit oznaczając... ..więcej

Entelechia oznacza, bowiem, zarówno „cel” (od greckiego słowa télos) możliwej do... ..więcej

Eros / Logos - Jung pisze: „Jak anima odpowiada erosowi macierzyńskiemu, tak animus... ..więcej

F

Fenomenologia nieświadomości – „zajmuje się, rezygnując z założeń o charakterze... ..więcej

Patrz: Funkcja wyższa 

Funkcja transcendentna – jest to funkcja pośrednicząca pomiędzy i pozwalająca... ..więcej

Funkcja wyższa (czyli psychiczna – tzw. partie supérieure) stopniowo traci swój... ..więcej

Funkcje ektopsychiczne – tj. funkcja percepcji [Empfindung], intuicji [Intuition],... ..więcej

 Funkcje endopsychiczne – tj. pamięć tudzież czynnik subiektywny, afektywny, inwazyjny... ..więcej

I

 Indywiduacja – proces stawania się ‘indywiduum’, jako nieporównywalnej z niczym innym... ..więcej

Inflacja - „Inflacja w paradoksalny sposób doprowadza do tego, że świadomość pogrąża... ..więcej

Instynkt – w koncepcji Junga ma generalnie dwa podstawowe wymiary: pierwszy –... ..więcej

Introwersja – pojęcie to opisuje ukierunkowanie energii psychicznej do wewnątrz „ku... ..więcej

Intuicja – jest jedną z czterech funkcji ektosychicznych i jedną z dwóch tak zwanych... ..więcej

J

Ja / Ego - Według Junga „ja” jest centrum skupiska treści zgromadzonych wokół niego w... ..więcej

Jaźń – określa ogólny zakres wszystkich zjawisk psychicznych, jakie zachodzą w... ..więcej

K

Kompleks – definiowany jest jako oderwane grupy treści psychicznych czy części... ..więcej

L

Lapis – jest jednocześnie mieszaniną wielu żywiołów oraz nierozpoznawalnym stanem... ..więcej

Patrz: Eros / Logos

M

Mandala – Zgodnie z rozumieniem Junga mandala jest symbolicznym wyrazem wewnętrznego... ..więcej

Marzenie senne / Sen – są to wytwory psychiczne, o których Jung pisał: „Dla mnie sny... ..więcej

 patrz: Prima materia

Merkuriusz (Mercurius) - w tekście „Der Geist Mercurius” Jung pisze: „Merkuriusz... ..więcej

Metoda analityczno-redukcyjna – jungowska metoda badań mieści w sobie m.in. dwa... ..więcej

Metoda analityczno-syntetyczna (konstruktywna) – jedna z dwóch metod w ramach... ..więcej

N

Nieświadomość – termin oznaczajacy treści, zjawiska, emocje, czynności, procesy... ..więcej

Nieświadomość indywidualna – to treści osobnicze, mające źródło w doświadczeniu... ..więcej

Nieświadomość zbiorowa – to wrodzone i tkwiące potencjalnie w każdej istocie ludzkiej... ..więcej

 Numinosum – dotyczy szczególnych form doświadczenia współwystępujących wraz z... ..więcej

O

Opus (czyli alchemiczne Opus Magnum) – W alchemii podstawę opus stanowi materia prima... ..więcej

P

Persona - pojęcie wprowadzone dla określenia maski zakładanej przez człowieka w celu... ..więcej

Prima materia – w alchemii jest uznawana za podstawę opus; według Junga jest zarówno... ..więcej

Projekcja – jest jednym z mechanizmów funkcjonowania psyche, w którym treści... ..więcej

Psyche – Jungowska koncepcja psyche oparta jest na podstawie duchowej oraz fizycznej i... ..więcej

Psychoid - Używając tego terminu Jung odnosił się do Driescha, który określał go jako... ..więcej

Psychologia analityczna – termin wprowadzony przez C. G. Junga na określenie jego... ..więcej

Q

Quarternarium – patrz: czwórnia

R

Redukcja fenomenologiczna – jest zawieszeniem naturalnego dla człowieka nastawienia,... ..więcej

S

Sen

Sen – Patrz: Marzenia senne

Stary Mędrzec – jest to symbol ukazujący pierwiastek duchowy w mężczyźnie.

Symbol – w ujęciu jungowskim jest to komunikat przedstawiany w formie obrazu,... ..więcej

Synchroniczność – termin ten odnosi się do właściwości poziomu psychoidalnego (czy też... ..więcej

U

Unus mundus (łac. jeden świat) – termin używany w alchemii oraz psychologii Carla... ..więcej

Uroboros – Wąż, który sam siebie zapładnia, który jest „korzeniem samego siebie”, sam... ..więcej

W

Wąż – Jednym z aspektów symbolu Węża jest jego dwoisty charakter. Z jednej strony... ..więcej

Wielka Matka – jest to obraz uosabiający pierwiastek natury w kobiecie. Z archetypem... ..więcej

 Wola – rozumiana przez Junga jako forma, a zarazem suma energii psychicznej, będącej... ..więcej

Z

Zasady regulacji wewnątrz-systemowej w ramach psyche:

Zło ­- Jung zbliżył się do idei zła niejako w kontrapunkcie do doktryny... ..więcej